Trang chủĐiều hànhThông tin, thông báoQUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN GVG CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2021-2022

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN GVG CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2021-2022

  • PDF.InEmail

 

SỞ GD – ĐT QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUỲNH NGỌC HUỆ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số: 167 /QĐ- THPT HNH

             Đại Lộc, ngày 25 tháng 10 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở

Năm học 2021 – 2022

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HUỲNH NGỌC HUỆ

 

- Căn cứ Quyết định số 218/ QĐ - UB ngày 28 tháng 01 năm 1997 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ;

- Thực hiện Công văn số 1751/SGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2021 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021 – 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Nam;

     - Thực hiện kế hoạch số 2014/KH-SGDĐT ngày 21/ 09/2021 của Sở GDĐT Quảng Nam về việc tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2021-2022;Xét năng lực công tác của cán bộ, giáo viên trong nhà trường.

Căn cứ kế quả Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay công nhận 09 giáo viên có tên sau đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cơ sở năm học 2021 – 2022 (có danh sách kèm theo)

Điều 2: Cấp giấy chứng nhận cho 09 giáo viên đạt danh hiệu theo quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

Điều 3. Các Ông (Bà) có tên trong điều 1, Bộ phận kế toán, văn phòng; bộ phận chuyên môn trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký!

                                                                                      

                                                                         HIỆU TRƯỞNG

 

Nơi nhận:

- BGH (theo dõi, chỉ đạo);                                                                                            

- Website đơn vị, niêm yết bảng;

- GV tham gia HT (thực hiện)

- Lưu VT, HS CM                                

                                                                                                                                 

 

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐẠT DANH HIỆU GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2021-2022

(Kèm theo quyết định số:   /QĐ- THPT HNH ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ))

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

MÔN

GHI CHÚ

1

Phạm Thị Kính

Toán

 

2

Huỳnh Minh Tâm

Vật lí

 

3

Lê Thị Nguyệt

Hóa học

 

4

Phan Thị Thu

Ngữ văn

 

5

Lương Thị Thùy

Lịch sử

 

6

Lê Thị Vĩnh Lộc

Địa lí

 

7

Doãn Thị Phương Trang

Sinh học

 

8

Lê Hữu Đức

Tin học

 

9

Huỳnh Văn Trọng

TDQP

 

 

     Danh sách này có 09 thầy (cô)

Truyền hình thanh niên

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: KỈ NIỆM 60 NĂM

Gallery ảnh

Banner liên kết

 oofficesogiaoduc

logotavico
thkn

vnedu

barner copy 

 

Thống kê

Các thành viên : 12
Nội dung : 179
Liên kết web : 19
Số lần xem bài viết : 111767
Hiện có 32 khách Trực tuyến

Danh bạ điện thoại

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Phạm Văn Thái Hiệu Trưởng 0905258429 vanthaindh@gmail.com

 

 

 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Được Kế toán 0905120509 duocnguyen060562@gmail.com
2 Lê Văn Vui Thư viện 0905756724 levanvuithuvien@gmail.com
3 Nguyễn Văn An Công nghệ thông tin 0935159829 nguyenvanan44@gmail.com
4 Trần Thị Hồng khành Văn Thư + thủ quỷ
5 Hồ Thị Tuyết Y tế học đường
6 Lê Ngọc Hiệp Thiết bị dạy học
7 Trương Thị Ánh Tạp vụ
8 Trương Đình Long Bảo vệ
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Tấn Thu TTCM 0905 341 767 tanthuhnh64@gmail.com
2 Võ Thị Cẩm Duyên GV 0905 779 800 camduyenqn1981@gmail.com
3 Đỗ Thị Hoàng Sa GV 0935 400 225 hoangsahnh@gmail.com
4 Doãn Thị Phương Trang GV 0092 483 817 doantranghnh@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Thị Quỳnh Châu PCTCĐ 0934 745 599 chauto2010@gmail.com
2 Đòan Văn Kính TTCM 0986 690 708 doanvankinh123456@gmail.com
3 Tưởng Thị Phương TPCM 0935 843 792 tuongphuong1977@gmail.com
4 Nguyễn Đình Phượng  Cát GV 0934996245 cathnh16@gmail.com
5 Nguyễn Thị Thanh Trâm GV 0914 404 199 tramtvd@gmail.com
6 Nguyễn Thị Thanh Thuỳ GV 0935031256 thuythanh855@gmail.com
7 Vũ Thị Như Lý GV 0905 432 110 vunhuly79@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Võ Chu GV 0387 890 122 vovhu1963@gmail.com
2 Trương Như Hà TPCM 0905 226 545 truongnhuha@gmail.com
3 Đòan Công Hoà TTCM 0383 608 135 doanconghoa@gmail.com
4 Nguyễn Thị Minh Hương GV 0934 803 770 mhuonghnh@gmail.com
5 Phan Tấn Hành TKHĐ 0935 635 319 tanhanh64@gmail.com
6 Nguyễn Thị Quốc Phái GV 0796 748 676 phaihnh@gmail.com
STT Họ và tên Chức vụ SĐT CN Đ/c Email
1 Nguyễn Thị TiTi GV 0791 263 4371 tytynguyenhnh@gmail.com
2 Ngô Thị Thu Hồng TTCM 0977 820 532 thuhonghnhue@gmail.com
3 Lê Thị Hoa Mận GV 0905 321 248 lethihoaman76@gmail.com
4 Phan Thị Tần GV 0977 496 476 tanvan1978@gmail.com
STT Họ và tên Chức vụ SĐT CN Đ/c Email
1 Lê Thị Liên GV 0385 360 034 lienhnh77@gmail.com
2 Nguyễn Đức Mân CTCĐ 0905 776 629 manducng@gmail.com
3  Trần Thị Thu Dung GV 0985 683 600 trandungltk@gmail.com
4 Lê Thị Vĩnh Lộc GV 0982 210 918 l.vinhloc@gmail.com
STT Họ và tên Chức vụ SĐT CN Đ/c Email
1 Bùi Thị Hảo GV 0398 014 386
2 Lê Thị Hương GV 0935 120 876 lehuonghnh@gmail.com
3 Huỳnh Minh Tâm GV 01223 068 721 tamdailoc@gmail.com
4 Phan Thị Thân TPCM 0905 739 311 thanpt.hnh@gmail.com
5 Nguyễn Hữu Cường BTĐ 0356 898 741 cuongbuato@gmail.com
6 Phan Sứ Thạnh GV 0398 014 289 suthanhly@gmail.com
7 Nguyễn Văn Tố TTCM 0988 334 447 nguyento62@gmail.com
8 Trần Thị Hồng Vi GV 0983 425 817 winnhatan@yahoo.com.vn
STT Họ và tên Chức vụ SĐT CN Đ/c Email
1 Trương Thị Thanh Lài GV 0984 432 169 thanhlaihnh@gmail.com
2 Nguyễn Văn Nghĩa GV 0976 264 858 M.nghia17@gmail.com
3 Nguyễn Thị Chính Nhân GV 0373 706 675 nguyenchinhnhan1983@gmail.com
4 Trần Xuân Quang GV 0903 515 407 tranxuanquanghnh@gmail.com
5 Tô Phú Quốc GV 0982 747 659 tophuquoc@gmail.com
6 Nguyễn Hồng Sinh TTCM 0905 234 972 nguyenhongsinh79@gmail.com
7 Văn Hạ Uyên GV 0976 424 724 vanhauyenhnh@gmail.com
8 Đặng Ngọc Hải GV 0796 585 223
9 Phạm  Thị  Kính GV 0399 353 996 kinhtoank07b@gmail.com
STT Họ và tên Chức vụ SĐT CN Đ/c Email
1 Đỗ Từ Quân GV 0793 701 484 dotuquan78@gmail.com
2 Nguyễn Văn Thừa TPCM 0973 149 376 vanthua7778@gmail.com
3 Trần Văn Trực GV 0355 410 669 nguyentram78@gmail.com
4 Phan Bá Tuệ TTCM 0378 907 661 phanbatuehnh@gmail.com
5 Huỳnh Văn Trọng GV 0982762330 huynhvantrongqna@gmail.com
6 Nguyễn Văn Vĩnh GV 0905 362 553 vingnguyen010165@gmail.com
STT Họ và tên Chức vụ SĐT CN Đ/c Email
1 Trịnh Hoàng TTCM 0983 747 129 xuyenhong@gmail.com
2 Phan Hoàng Oanh GV 0369 103 708 hoangoanh221@gmail.com
3 Nguyễn  Thị Kim Uyên TPCM 0387 921 610 kimuyen2014@gmail.com
4 Lê Thị Nguyệt GV 0367 969 903 nguyetle31@gmail.com
5 Nguyễn Thị Yến GV 0906 515 355 nguyenthiyen.dn82@gmail.com
6 Trần Đình Khoa P. HT 0906 512 936 trandinhkhoa154@gmail.com
STT Họ và tên Chức vụ SĐT CN Đ/c Email
1 Trần Tân Chinh GV 0909 640 935 trantanchinh@gmail.com
2 Huỳnh Xuân Thịnh TTCM 0935 364 480 thinhhnhdl@gmail.com
3 Nguyễn Đình  Tám GV 0914 014 448 nguyendinhtam.cntn@gmail.com
4 Lê Hữu  Đức GV 0985 006 226 ducvinavip@gmail.com
5 Nguyễn Văn  Thinh GV 0906 511 939 thinh75hnh@gmail.com