Giới thiệu về Tổ Văn Phòng

  • PDF.InEmail

KẾT HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2021 - 2022

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ VĂN PHÒNG

Năm học : 2021 - 2022

 

- Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ.

 

- Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, tổ Văn phòng xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2021 - 2022.

 

A - KẾ HOẠCH CHUNG

 

 

 

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

 

 

 

- Tổng số nhân viên: 7 người

 

+ Biên chế:    - Văn thư - Thủ quỹ : 1 người.

 

- Thư viện :                   1 người.

 

+ Hợp đồng:  - Kế toán:                   1 người.

 

                     - Giáo vụ - CNTT :      1 người.

 

                     - Tạp vụ :                       1 người.          

 

                                    - Y tế :                           1 người.  

 

                                   - Bảo vệ :                     1 người.

 

1- Nhà trường:

 

*Thuận lợi:

 

Được sự quan tâm và chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức trong nhà trường đã tạo điều kiện cho tổ thực hiện tốt nhiệm vụ.

 

*Khó khăn:

 

            Cơ sở vật chất phòng làm việc đầy đủ, tiện nghi, khang trang, sạch đẹp. Thế nhưng các khu vệ sinh của học sinh xuống cấp trầm trọng, các thiết bị trong nhà vệ sinh bị hư hỏng nặng, một phần do ý thức sử dụng kém, các em thường hay phá phách làm hỏng các vòi nước. Mặc dù nhà trường đã khắc phục sửa chữa nhưng tình trạng làm hư hỏng vẫn xảy ra.

 

Khu vực của nhà trường quá rộng, vẫn còn tình trạng học sinh ăn quà vặt hộp đựng thức ăn, và nước uống đóng chai dùng xong vứt khắp nơi ở các dãy bàn cuối lớp học hay đường đi lên cầu thang ... vì thế nên công tác vệ sinh môi trường cũng gặp khó khăn nhất là về vấn đề Xanh - Sạch - Đẹp trong nhà trường.

 

2 - Đội ngũ :

 

*Thuận lợi:

 

Các thành viên của tổ có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm làm việc vững vàng, có tinh thần trách nhiệm, và đoàn kết, biết phối hợp tốt trong mọi công việc .

 

Có tinh thần học tập rèn luyện nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

 

*Khó khăn:

 

Từng thành viên trong tổ lại phải đảm nhận nhiều công việc khác nhau, nên sự hỗ trợ lẫn nhau trong công việc vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

 

3 - Cơ sở vật chất :

 

*Thuận lợi:

 

            Cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản đầy đủ đảm bảo cho việc hoạt động và làm việc của từng bộ phận trong tổ.

 

*Khó khăn:

 

       Các khu vệ sinh của học sinh xuống cấp trầm trọng, các thiết bị trong nhà vệ sinh thường xuyên bị hư hỏng, một phần do ý thức khi sử dụng kém làm các thiết bị nầy hay bị hư hỏng.                    

 

 

 

II/ PHÂN CÔNG - NHIỆM VỤ :

 

 

 

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

NHIỆM VỤ

1

Lê Văn Vui (Tổ trưởng VP)

Thư viện

2

Nguyễn Đình Phương Lan

Kế toán

3

Trần Thị Hồng Khánh

Văn thư - Thủ quỹ

4

Nguyễn Văn An

Giáo vụ - KT - CNTT

5

Hồ Thị Tuyết

Y tế

6

Trương Thị Ánh

Tạp vụ

7

Trương Đình Long

Bảo vệ

 

III/ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM :

 

- Thực hiện công tác theo lịch của lãnh đạo nhà trường, và kế hoạch của tổ.

 

- Thực hiện chế độ báo cáo, chuyển tải cập nhật thông tin kịp thời, chính xác.

 

- Thực hiện tốt công tác lưu trữ, truyền đạt thông tin kịp thời đến lãnh đạo nhà trường, cũng như giáo viên và học sinh.

 

- Thu thập thông tin từ cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường kịp thời và đề xuất với lãnh đạo nhà trường để giải quyết công việc nhanh chóng có hiệu quả cao nhất.

 

- Thực hiện tốt công tác kế toán, đảm bảo đầy đủ kịp thời chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

 

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh .

 

- Hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách theo quy định của nhà trường và Sở GD -ĐT Quảng Nam chỉ đạo .

 

- Tất cả các thành viên trong tổ phải xây dựng tốt kế hoạch cá nhân của mình dựa trên cơ sở kế hoạch của nhà trường và phấn đấu thực hiện đúng theo kế hoạch đã đề ra.

 

- Có tác phong làm việc khoa học, chu đáo luôn đảm bảo tiến độ công việc, cùng phối hợp và vui vẻ khi xử lý công việc .

 

IV/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

 

1/ Kế toán:

 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động cá nhân trong từng năm học .

 

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc lập kế hoạch thu, chi tài chính trong nhà trường, đảm bảo đúng chế độ, chính sách …

 

- Xây dựng dự toán cân đối kinh phí, lập hồ sơ tài chính … báo cáo quyết toán các nguồn thu, chi trong và ngoài ngân sách theo hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền.

 

- Có trách nhiệm làm bảng lương hàng tháng cho cán bộ, giáo viên, và nhân viên.

 

- Hoàn thành các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định.

 

- Làm các chế độ cho cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường kịp thời .

 

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tài chính đối với quỹ học phí và ngân sách, quyết toán đúng quy định và lưu trữ các hồ sơ liên quan.

 

- Phụ trách báo cáo tài chính, theo dõi tài sản, tài chính của nhà trường.

 

2/ Văn thư - Thủ quỹ:

 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động trong từng năm học .

 

- Thực hiện công tác văn thư - lưu trữ của trường đầy đủ, khoa học và đúng theo quy định. Dự thảo, báo cáo, công văn ... của trường theo yêu cầu của lãnh đạo, cập nhật đầy đủ công văn - đi đến kịp thời và trình lãnh đạo để có hướng giải quyết, chỉ đạo thực hiện .

 

- Chuẩn bị các loại hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác hội nghị, hội họp …

 

- Quản lý sổ công văn đi đến đúng quy định của nhà nước .

 

- Quản lý và sử dụng con dấu theo nghị định 110/2004/ NĐCP về công tác văn thư.

 

- Cập nhật đầy đủ, chính xác kịp thời thu - chi - tồn quỹ tiền mặt vào sổ quỹ

 

- Báo cáo thu - chi - tồn quỹ tiền mặt khi cần cho chủ tài khoản, kế toán …

 

- Thực hiện đúng quy định về trách nhiệm quản lý quỹ tiền mặt

 

- Kiểm tra số tiền trên phiếu thu, phiếu chi và nội dung ghi trên phiếu với chứng từ gốc.

 

- Kiểm tra số tiền chi, thu chính xác để nhập hoặc xuất quỹ tiền mặt.

 

- Thu, chi các khoản đúng quy định nhanh chóng, kịp thời, chính xác ...

 

3/ Thư viện:

 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của thư viện trong từng năm học .

 

- Tiếp tục bổ sung sách để tăng cường yêu cầu về số lượng, chất lượng sách ở kho sách của thư viện nhà trường .

 

- Lên danh mục sách và làm dự trù xin bổ sung sách tham khảo - đọc thêm theo kế hoạch hàng năm của thư viện .

 

- Làm tốt công tác tuyên truyền giới thiệu sách, phối hợp với Đoàn trường giới thiệu sách qua loa trong chương trình phát thanh thanh niên hay Facebook của Đoàn trường …

 

- Phối hợp với Đoàn trường hưởng ứng “ Ngày sách Việt nam 21/4 ” hằng năm .

 

- Phục vụ tốt cho giáo viên và học sinh trong công tác bạn đọc .

 

- Xử lý sách nhập kho kịp thời để phục vụ bạn đọc .

 

- Tham mưu kế hoạch trang bị sách, báo, tạp chí đảm bảo nhu cầu phục vụ cho việc giảng dạy của giáo viên và việc đọc sách của học sinh .

 

- Báo cáo về tình hình hoạt động của thư viện khi có yêu cầu ( nếu có)

 

4/ Y tế học đường :

 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của y tế học đường trong từng năm học .

 

- Tuyên truyền việc thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid 19 trong nhà trường, đeo khẩu trang, dùng nước sát khuẩn rửa tay …

 

- Tham mưu với Hiệu trưởng về công tác Y tế học đường và “An toàn học đường”.

 

- Nhiệm vụ quản lý và chăm sóc sức khỏe cho học sinh trong nhà trường .

 

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và phân loại sức khỏe cho học sinh lớp 10 mới vào, lập kế hoạch trình lãnh đạo nhà trường và có kế hoạch thực hiện.

 

- Quản lý và lưu hồ sơ theo dõi sức khỏe của học sinh, phối hợp GVCN báo cáo tình hình sức khỏe về gia đình PHHS đối với học sinh có sức khỏe yếu.

 

- Lập dự trù mua, bảo quản và cấp thuốc theo quy định.

 

- Sơ cứu, cấp cứu ban đầu, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HS, GV và NV, chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế trong những trường hợp cần thiết.

 

- Kiểm tra vệ sinh lớp học và các khu vực trong nhà trường.

 

- Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe cho học sinh & CB.GV.NV nhà trường và cha mẹ học sinh.

 

- Vận động học sinh tham gia Bảo hiểm y tế bắt buộc.

 

- Tổ chức theo dõi thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, bệnh tật học đường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV-AIDS, các bệnh xã hội và thực hiện các hoạt động khác về y tế trường học, phối hợp với ban hoạt động ngoài giờ lên lớp, tổ chức dưới hình thức báo cáo chuyên đề, các việc làm cụ thể.

 

- Phối hợp tốt các cơ sở y tế, các đơn vị liên quan tại địa phương, các đơn vị, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường triển khai thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác xây dựng môi trường, trường học lành mạnh, an toàn.

 

- Báo cáo kết quả công tác y tế trường học theo quy định hàng tháng, học kỳ, cuối năm. (Nếu có).

 

5/ Giáo vụ - KT- CNTT:

 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động trong từng năm học .

 

- Tham gia phân chia sắp xếp lớp, nắm sĩ số học sinh, đặc biệt là học sinh lưu ban, bỏ học của năm học trước.

 

- Thực hiện xếp lớp học sinh theo điểm chuẩn.

 

- Thống kê số lượng học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng và THCN.

 

- Cấp phát các loại hồ sơ, sổ sách liên quan đến giáo viên.

 

- Thường xuyên quản lý điện nước, máy vi tính, âm thanh, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống trang thiết bị trong nhà trường, chuẩn bị các thiết bị trình chiếu theo yêu cầu của tổ chuyên môn và giáo viên giảng dạy .

 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch chương trình, và nội dung ứng dụng, sử dụng công nghệ thông tin vào các công tác quản lý, giảng dạy và học tập .

 

- Phụ trách công nghệ thông tin, kỹ thuật mạng nội bộ, các máy vi tính, cài đặt sửa chữa hệ thống máy tính của nhà trường .

 

- Quản trị mạng và các hệ thống thông tin, công nghệ trong nhà trường, cập nhật thông tin trường học kết nối, hệ thống Internet … phục vụ tốt các tiết dạy học công nghệ thông tin …

 

- Quản lý trang Web và đưa thông tin lên trang Web nhanh chóng kịp thời về các hoạt động chuyên môn của nhà trường hay các hoạt động khác …

 

- Lập kế hoạch bảo dưỡng, bảo trì hệ thống điện nước, máy móc của nhà trường.

 

6/ Tạp vụ :

 

- Phải có kế hoạch làm việc của từng ngày trong tuần.

 

- Phục vụ nước uống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường hay mỗi khi có khách đến liên hệ công tác, làm việc với nhà trường, và các cuộc họp lãnh đạo, họp hội đồng, hay các cuộc họp khác do nhà trường tổ chức …

 

- Làm vệ sinh hằng ngày ở các phòng làm việc của lãnh đạo, khu hành chính và các khu vực trong nhà trường: Sân trường, sau dãy 3 tầng, nhà đa năng, các chân cầu thang, nhà vệ sinh giáo viên, cũng như của học sinh …

 

- Chịu trách nhiệm dưới sự giám sát của nhân viên y tế học đường về vấn đề vệ sinh trong nhà trường nói chung.

 

7/ Bảo vệ :

 

- Bảo quản an toàn tài sản, cơ sở vật chất và các công trình của nhà trường.

 

- Có trách nhiệm đóng mở cửa các phòng học, đánh trống vào lớp theo thời khóa biểu của nhà trường .

 

- Phối hợp với kế toán lập sổ theo dõi các tài sản hiện có (tài sản trong phòng học, phòng làm việc, phòng chức năng, thống kê số lượng tài sản trong mỗi phòng) và ký giao nhận với kế toán và phó hiệu trưởng cơ sở vật chất.

 

- Những tài sản bị mất không rõ lý do hoặc do thiếu tinh thần trách nhiệm của bảo vệ thì phải chịu bồi thường, thực hiện công tác kiểm tra, báo cáo và đề xuất sửa chữa về cơ sở vật chất nói chung.

 

- Đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường, khi có dấu hiệu mất an ninh phải báo cáo với lãnh đạo nhà trường, đồng thời liên hệ với cơ quan công an để kịp thời xử lý.

 

- Phối hợp với Đoàn thanh niên, giáo viên chủ nhiệm và phó hiệu trưởng cơ sở vật chất

 

xử lý những học sinh có những hành vi, vi phạm việc phá phách tài sản của nhà trường.

 

- Phối hợp với các tổ chức trong nhà trường tham gia công tác giáo dục học sinh như : Đoàn Thanh Niên, Y tế học đường và GVCN các lớp để nắm bắt trao đổi thông tin kịp thời khi cần thiết và báo cáo lên lãnh đạo nhà trường.

 

- Không cho những học sinh ăn mặc không đúng quy định, uống rượu, hút thuốc và những người không có trách nhiệm vào trong nhà trường.

 

- Hướng dẫn mỗi khi có khách đến liên hệ công tác, không để những người không có trách nhiệm vào trong trường và lên các lớp khi học sinh đang học ..

 

- Chăm sóc, tưới nước cho vườn hoa, cây cảnh trong nhà trường .

 

- Tham mưu các loại cây cảnh phục vụ các Hội nghị, Lễ, Tết …

 

- Hai bảo vệ phân công nhau để trực bảo vệ 24 / 24 giờ. Ngoài ra, nếu lãnh đạo điều động thêm việc gì thì chấp hành và hoàn thành tốt công việc được giao .       

 

V/ CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:

 

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống :

 

- Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành, nội quy của nhà trường.

 

- Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, giản dị, sống có trách nhiệm .

 

2. Chất lượng chuyên môn nghiệp vụ :

 

- Không ngừng tự học nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, sáng tạo trong công việc, và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

3. Danh hiệu thi đua :

 

TT

 

 

HỌ VÀ TÊN

 

 

CHỨC VỤ

 

 

DANH HIỆU THI ĐUA

 

1

Lê Văn Vui (Tổ trưởng VP)

Thư viện

Lao động tiên tiến

2

Nguyễn Đình Phương Lan  

Kế toán

Lao động tiên tiến

3

Nguyễn Văn An

Kĩ thuật

Lao động tiên tiến

4

Trần Thị Hồng Khánh

Văn thư

Lao động tiên tiến

5

Hồ Thị Tuyết

Y tế

Lao động tiên tiến

6

Trương Thị Ánh

Tạp vụ

Lao động tiên tiến

7

Trương Đình Long

Bảo vệ

Hoàn thành nhiệm vụ

VI/ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN :

 

1. Có kế hoạch thực hiện kịp thời các nhiệm vụ mà nhà trường giao phó .

 

2. Đoàn kết, thân thiện với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường .

 

3. Luôn đặt lợi ích chung lên lợi ích riêng, liên hệ chặt chẽ với các tổ chức trong nhà trường trong sinh hoạt, công tác …

 

4. Luôn học hỏi, lắng nghe các ý kiến phản ảnh về công việc mà mình đảm nhận . Nếu có thiếu sót thì cần phải rút kinh nghiệm, sửa chữa để đạt kết quả tốt trong công việc .

 

5. Phân công các nhiệm vụ cho các thành viên rõ ràng, phù hợp với công việc .

 

6. Mỗi cá nhân phải có trách nhiệm với công việc được giao phó .

 

7. Các thành viên trong tổ phải đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc một cách có hiệu quả .

 

8. Tổ trưởng thường xuyên kiểm tra đôn đốc sau mỗi tuần, mỗi tháng .

 

 

B - KẾ HOẠCH THÁNG

 

 

 

 

THÁNG

            

 

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

 

 

NGƯỜI

THỰC HIỆN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/2021

 

- Xếp lịch họp tổ văn phòng và thực hiện công việc của tổ     (Theo kế hoạch).

- Họp tổ triển khai kế hoạch tháng 8, thống nhất phân công công tác.

- Tham gia thực hiện công tác của nhà trường, biên chế năm học và đề xuất sửa chữa CSVC.

- Chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới.

- Làm công tác tuyển sinh vào lớp 10.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ năm học mới.

- Tham gia đợt lao động theo kế hoạch của nhà trường.

 

- Dự trù kinh phí cho năm học mới.

- Đối chiếu kinh phí cuối tháng.

- Thanh toán các chế độ cho người lao động.

 

- Tham gia phân chia sắp xếp lớp, nắm sĩ số học sinh, đặc biệt là học sinh lưu ban, bỏ học của năm học trước.

- Thực hiện xếp lớp học sinh theo điểm chuẩn.

- Thống kê số lượng học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng và THCN.

- Phát các loại hồ sơ, sổ sách liên quan đến giáo viên.

- Phụ trách phòng CNTT, kiểm tra hàng tuần về hệ thống điện nước, và phòng máy tính để phục vụ cho việc dạy học và làm việc của nhà trường.

- Quản lý mạng, thường xuyên cập nhật kịp thời những thông tin của nhà trường để lên trang Web.

 

- Thực hiện đầy đủ các loại công văn đi, đến và việc chỉ đạo của Sở liên quan đến nhiệm vụ năm học mới.

- Thông báo các khoản thu đầu năm cho phụ huynh và học sinh.

- Thu hồ sơ và các khoản thu đầu năm của của học sinh mới trúng tuyển vào lớp 10.

- Thực hiện đầy đủ các loại công văn đi, đến và việc chỉ đạo của Sở liên quan đến nhiệm vụ năm học mới.

 

- Vệ sinh phòng thư viện , phòng kho.

- Chuẩn bị các điều kiện để phục vụ sách cho năm học mới.

- Làm sổ theo dõi học sinh mượn sách.

- Cho lớp trưởng các lớp nhận bảng đăng ký mượn sách và học sinh lớp 10 mới vào.

- Chuẩn bị các điều kiện để phục vụ sách cho năm học mới.

 

- Kiểm tra vệ sinh môi trường.

- Lên kế hoạch và lập dự trù mua sắm thiết bị y tế, thuốc men phục vụ cho CB - GV - NV và học sinh khi có ốm đau …

 

- Quét dọn vệ sinh chung quanh môi trường sư phạm của nhà trường, các hành lang, cầu thang …

- Lên kế hoạch và lập dự trù mua sắm các dụng cụ vệ sinh : Chổi quét nhà, xà phòng, khăn lau …

 

- Phối hợp trong công tác nề nếp học sinh những ngày đầu năm. học,

vấn đề để xe đạp của học sinh khi đến trường ...

 

CẢ TỔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kế toán

 

 

 

Giáo vụ - KT - CNTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư + T.Qũy

 

 

 

 

 

 

Thư viện

 

 

 

 

 

 

Y tế

 

 

 

Tạp vụ

 

 

 

 

Bảo vệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/2021

 

- Xếp lịch họp tổ văn phòng và thực hiện công việc. (Theo kế hoạch)

- Cùng với nhà trường chuẩn bị: Khai giảng năm học mới.

- Chuẩn bị CSVC Đại hội Cha mẹ học sinh toàn trường.

- Hưởng ứng : “ Tháng 9 - Tháng an toàn giao thông. ”              

- Chuẩn bị CSVC các điều kiện để phục vụ ĐH Đoàn trường.

- Tham gia các hoạt động khác khi nhà trường giao nhiệm vụ.

- Hoàn thành các loại hồ sơ tổ, hồ sơ cá nhân của từng bộ phận công tác.

 

- Thanh toán chế độ cho người lao động.

- Đối chiếu kinh phí cuối tháng.

- Đối chiếu kinh phí cuối quý.

- Quyết toán kinh phí cuối quý.

- Tác nghiệp thường xuyên nhiệm vụ chuyên môn.

- Rà soát hồ sơ CB, GV, NV đủ điều kiện nâng lương đến kỳ nâng

lương, làm thủ tục nâng lương cho CB, GV, NV.

 

- Thống kê tình hình học sinh gởi về Sở.

- Kiểm tra, hoàn chỉnh việc ghi điểm học sinh thi lại vào sổ điểm chính.

- Kiểm tra lại học bạ 11, 12 sắp xếp lại theo danh sách.

- Trình ký, đóng dấu học bạ, sổ điểm.

- Lập phiếu điều tra tình hình học sinh đầu năm học.

- Lập hồ sơ thi HSG lớp 12

- Lập và hoàn thành danh sách học sinh từng khối lớp, học sinh

trúng tuyển vào lớp 10 và mới chuyển trường đến.

- Hoàn thành danh sách xếp lớp.

- Ổn định danh sách học sinh.

- Theo dõi học sinh chuyển đến, chuyển đi, bỏ học.

- Hoàn thành việc phát phiếu điểm thi đại học, giấy báo nhập học.

- Báo cáo thống kê đầu năm theo yêu cầu của Sở. (Nếu có)

- Kiểm tra hàng tuần về hệ thống điện nước, phòng CNTT, máy vi tính để phục vụ cho việc dạy học và làm việc của nhà trường.

- Phụ trách CNTT, quản lý mạng, thường xuyên cập nhật kịp thời những thông tin của nhà trường để lên trang Web.

- Chuẩn bị máy chiếu và các thiết bị để GV dạy tiết thao giảng. (nếu

có).

- Hệ thống âm thanh phải đảm bảo cho hội họp, chào cờ và các hoạt động khác của nhà trường.

- Chụp hình Lễ khai giảng, đại hội Đoàn trường, hội nghị Công đoàn, các cháu “ Vui tết Trung thu ” …

 

- Tổ chức quản lý văn bản, giải quyết văn bản đi, đến.

- Hoàn thiện hồ sơ nhà trường.

- Hoàn thành các văn bản chỉ đạo năm học của Bộ, Sở ... dán bảng tin phòng hội đồng.

- Tiếp tục thu các khoản thu theo quy định của nhà trường.

 

- Lập kế hoạch hoạt động, thời gian làm việc của thư viện và lên lịch phục vụ bạn đọc.

- Giới thiệu sách về : Biển đảo Việt Nam.

 

- Tổ chức khám sức khỏe cho học sinh lớp 10 (phối hợp với bệnh viện   hoặc trung tâm y tế huyện).

- Hoàn thành các loại sổ : Sổ theo dõi cấp thuốc, sổ theo dõi vệ sinh.

- Kiểm tra vệ sinh hàng ngày ở các lớp học, hành lang, cầu thang và các phòng vệ sinh của giáo viên và học sinh.

- Kiểm tra vệ sinh trong toàn bộ nhà trường trước khi khai giảng năm học mới.

- Sơ cấp cứu ban đầu (nếu học sinh xảy ra tai nạn…), cấp thuốc hàng ngày cho học sinh và GV. (Nếu có)

- Tham mưu với lãnh đạo về việc khám sức khỏe đầu năm cho học sinh khối 10.

- Hướng dẫn học sinh trực trường.

 

- Chuẩn bị chu đáo nước uống cho học sinh, giáo viên và các phòng của lãnh đạo.

- Dọn vệ sinh các khu vực xung quanh trong nhà trường.

 

- Nhắc nhở học sinh để xe đúng nơi quy định.

- Tổ chức trông coi xe đạp an toàn cho học sinh.

 

 

CẢ TỔ

 

 

 

 

 

 

 

 

Kế toán

 

 

 

 

 

 

 

Giáo vụ - KT- CNTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư + T.Quỹ

 

 

 

 

Thư viện

 

 

 

Y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tạp vụ

 

 

 

Bảo vệ

 

 

 

10/2021

 

- Xếp lịch họp tổ văn phòng và thực hiện công việc. (Theo kế hoạch)

- Cùng nhà trường, Công đoàn tổ chức: Hội nghị Cán bộ, Công chức,

Viên chức năm học 2020 - 2021.

- Tham gia sinh hoạt Ngày Phụ nữ Việt nam 20/10.

 

- Thanh toán chế độ cho người lao động.

- Đối chiếu kinh phí cuối tháng.

- Tác nghiệp thường xuyên nhiệm vụ chuyên môn .

 

- Kiểm tra việc vào sổ và cấp phát bằng.

- Sắp xếp, dán nhãn hoàn chỉnh học bạ học sinh theo lớp.

- Nhận lại học bạ từ GVCN lớp 10.

- Lập sổ đăng bộ học sinh tuyển mới.

- Thực hiện công tác sửa chữa bảo trì hệ thống điện - nước máy vi tính…

- Kiểm tra và sửa chữa, hoặc thay thế các thiết bị hư hỏng.

- Chuẩn bị thiết bị, máy chiếu để GV dạy tiết thao giảng (nếu có).

- Thường xuyên quản lý mạng, và cập nhật kịp thời những thông tin của nhà trường.

- Phục vụ phòng CNTT hỗ trợ kĩ thuật để giáo viên nhập điểm giữa kỳ.

 

- Tổ chức quản lý văn bản, giải quyết văn bản đi, đến.

- Tiếp tục thu học phí học sinh, và các khoản thu hợp lệ khác.

 

- Lựa chọn tài liệu để biên soạn thư mục.

- Giới thiệu sách chủ đề : Ngày Phụ nữ Việt nam 20/10     “ Nhật ký Đặng Thùy Trâm ”.

- TV thực hiện việc bao bọc lại các sách lâu ngày bị hư hỏng hoặc rách.

 

- Kiểm tra vệ sinh hàng ngày ở các lớp học, hành lang, cầu thang và các phòng vệ sinh của giáo viên và học sinh

- Sắp xếp ngăn nắp tủ thuốc phòng y tế

 

- Chuẩn bị chu đáo nước uống cho học sinh, giáo viên và các phòng của lãnh đạo.

- Thường xuyên làm vệ sinh khu WC của giáo viên và học sinh và các khu vực trong nhà trường.

 

- Nhắc nhở học sinh để xe đúng nơi quy định.

- Tổ chức trông coi xe đạp an toàn cho học sinh.

 

 

CẢ TỔ

 

 

 

 

Kế toán

 

 

 

Giáo vụ - KT- CNTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư + T.Quỹ

 

 

Thư viện

 

 

 

 

Y tế

 

 

 

Tạp vụ

 

 

 

 

Bảo vệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/2021

 

- Xếp lịch họp tổ văn phòng và thực hiện công việc (Theo kế hoạch)

- Phối hợp với các tổ chức trong nhà trường : Sinh hoạt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt nam 20 - 11.

- Tham gia hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 do Công đoàn và Nhà trường tổ chức .

 

- Rút dự toán chi lương thường xuyên.

- Đối chiếu dự toán tại kho bạc.

- Thanh toán chế độ cho người lao động (lương và các khoản khác …)

- Rà soát hồ sơ CB, GV, NV đủ điều kiện nâng lương đến kỳ nâng lương, làm tủ tục nâng lương cho CB, GV, NV.

- Quyết toán thu, nộp tiền BHYT, BHTT cho học sinh.

- Tác nghiệp thường xuyên nghiệp vụ chuyên môn.

 

- Hướng dẫn học sinh lập hồ sơ thi nghề phổ thông.

- Vào sổ đăng bộ quản lý học sinh.

- Lập hồ sơ học sinh khối 11 dự thi nghề.

- Phụ trách công tác CNTT, thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, sửa chữa, bảo trì điện nước - máy vi tính.

- Kiểm tra hệ thống âm thanh để đảm bảo cho cuộc họp, chào cờ và các hoạt động khác của nhà trường .

- Kiểm tra hàng tuần về hệ thống điện nước và vệ sinh phòng máy tính để khắc phục kịp thời cho việc dạy học và làm việc của nhà trường.

 

- Tổ chức quản lý văn bản, giải quyết văn bản đi, đến.

- Thường xuyên cập nhật thông tin qua kênh điều hành của Sở

- Báo cáo kịp thời các thông tin có liên quan đến giáo viên cho lãnh đạo nhà trường biết và có hướng chỉ đạo công việc.

- Thu học phí học sinh, và các khoản thu hợp lệ khác .

- Chi các hoạt động trong nhà trường

- Chi các phần thưởng trong ngày 20.11 theo kế hoạch của nhà trường.

- Chi các khoản khác ( Nếu có )

 

- Tiếp tục cho giáo viên và học sinh mượn sách giảng dạy và học tập.

- Giới thiệu sách theo chủ đề : Ngày Nhà giáo Việt nam 20 - 11.

- TV tu sửa, bao bọc sách bị rách nát, hư hỏng.

- TV chuẩn bị sách phục vụ cho học sinh và giáo viên ôn tập và kiểm tra học kỳ I.

 

- Kiểm tra vệ sinh hàng ngày ở các lớp học, hành lang, cầu thang và các phòng vệ sinh của giáo viên và học sinh.

- Sơ cấp cứu ban đầu khi học sinh đau ốm…

- Kiểm tra nề nếp của học sinh, vệ sinh trên lớp học, ngoài hành lang các khu vực xung quanh lớp học.

 

- Thường xuyên làm vệ sinh khu WC của giáo viên và học sinh và các khu vực trong nhà trường.

- Dọn vệ sinh sạch sẽ các hành lang ở các tầng của khu hiệu bộ.

- Nhắc nhở học sinh để xe đúng nơi quy định.

- Trông coi xe đạp an toàn cho học sinh.

 

CẢ TỔ

 

 

 

 

 

Kế toán

 

 

 

 

 

 

 

Giáo vụ- KT- CNTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư + T.Quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

Thư viện

 

 

 

 

 

Y tế

 

 

 

 

 

Tạp vụ

 

 

Bảo vệ

 

 

 

 

 

12/2021

 

- Xếp lịch họp tổ văn phòng và thực hiện công việc (Theo kế hoạch)

- Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện để kiểm tra học kỳ I

- Các bộ phận chuẩn bị tự kiểm tra và thực hiện kiểm kê tài sản cuối năm .

 

- Rút dự toán chi lương thường xuyên.

- Đối chiếu dự toán tại kho bạc.

- Quyết toán ngân sách năm 2021, khóa sổ tài chính.

- Lập dự toán ngân sách cho năm 2022 trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Tác nghiệp thường xuyên nghiệp vụ chuyên môn.

 

- Thông báo học sinh lớp 12 nộp các loại giấy tờ liên quan đến công tác thi tốt nghiệp.

- Chuẩn bị hồ sơ thi HKI.

- Sơ kết học kỳ I, hoàn thiện hồ sơ học sinh học kỳ I.

- Tổng hợp báo cáo chất lượng bộ môn học kỳ I

- Lập báo cáo chất lượng 2 mặt của HKI.

- Thực hiện công tác bảo trì sửa chữa điện nước, kiểm tra hàng tuần về hệ thống điện nước và hệ thống máy vi tính. Nếu bị sự cố phải

khắc phục kịp thời để phục vụ cho việc dạy học và làm việc của nhà trường.

- Hệ thống âm thanh phải đảm bảo cho các hoạt động trong nhà trường

- Chuẩn bị máy chiếu để GV dạy tiết thao giảng (nếu có).

- Phụ trách phòng CNTT, quản lý mạng, thường xuyên cập nhật kịp thời những thông tin của nhà trường lên trang Web.

- Thực hiện đưa bài ôn tập của giáo viên bộ môn lên trang Web.

 

- Tổ chức quản lý văn bản, giải quyết văn bản đi, đến.

- Thường xuyên cập nhật thông tin qua kênh điều hành của Sở.

- Thu học phí học sinh, và các khoản thu hợp lệ khác .

- Chi các hoạt động trong nhà trường.

 

- Sưu tầm tài liệu và biên soạn thư mục chuyên đề phục vụ chương trình giảng dạy và học tập của nhà trường.

- Giới thiệu sách theo chủ đề ngày thành lập : “Quân đội Nhân dân Việt Nam.”

- Tiếp tục cho giáo viên và học sinh mượn sách giảng dạy và học tập

 

- Sơ cấp cứu ban đầu (Nếu học sinh xảy ra tai nạn…), cấp thuốc hàng ngày cho học sinh và GV ( Nếu có ) .

- Kiểm tra vệ sinh hàng ngày ở các lớp học, hành lang, cầu   thang và các phòng vệ sinh của giáo viên và học sinh.

- Kiểm tra vệ sinh hàng ngày môi trường sư phạm ở các khu vực trong   nhà trường.

- Hướng dẫn học sinh trực trường .

 

- Thường xuyên làm vệ sinh khu WC của giáo viên và học sinh

và các khu vực trong nhà trường.

- Dọn vệ sinh sạch sẽ các hành lang ở các tầng của khu hiệu bộ

- Dọn vệ sinh, rửa ly tách, chuẩn bị nước uống ở các phòng làm việc của lãnh đạo.

 

- Tham gia cùng Đoàn Thanh Niên giáo dục học sinh hư : Bỏ học, trốn tiết, vi phạm kỉ luật … nề nếp của học sinh : Giày dép, áo quần , bảng tên …

- Nhắc nhở học sinh để xe đúng nơi quy định.

- Tổ chức trông coi xe đạp an toàn cho học sinh.

 

CẢ TỔ

 

 

 

 

Kế toán

 

 

 

 

 

 

Giáo vụ- KT - CNTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư + T.Quỹ

 

 

 

Thư viện

 

 

 

 

 

Y tế

 

 

 

 

 

 

 

Tạp vụ

 

 

 

 

 

Bảo vệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2022

 

- Xếp lịch họp tổ văn phòng và thực hiện công việc (Theo kế hoạch)

- Các bộ phận tự kiểm tra và thực hiện việc kiểm kê tài sản cuối năm - Chuẩn bị cơ sở vật chất vá các điều kiện để sơ kết học kỳ I toàn trường.

- Các bộ phận hoàn thành tốt công việc để chuẩn bị sơ kết học kỳ I   toàn trường (Như đã phân công)

- Sơ kết tổ.

- Sơ kết học kỳ I trong hội đồng.

 

- Tác nghiệp thường xuyên nghiệp vụ chuyên môn.

- Rút dự toán chi lương thường xuyên.

- Đối chiếu dự toán tại kho bạc.

 

- Kiểm tra hồ sơ , lập danh sách, phòng thi kiểm tra học kỳ I.

- Tổng hợp báo cáo chất lượng bộ môn học kỳ I.

- Lập báo cáo chất lượng 2 mặt của HKI.

- Thực hiện công tác bảo trì sửa chữa điện nước, kiểm tra hàng tuần về hệ thống điện - nước và hệ thống máy vi tính. Nếu bị sự cố phải khắc phục kịp thời để phục vụ cho việc dạy học và làm việc của nhà trường.

- Kiểm tra hệ thống âm thanh để đảm bảo cho cuộc họp, chào cờ và các hoạt động khác của nhà trường .

- Phụ trách CNTT hỗ trợ kĩ thuật nếu xảy ra sự cố khi nhập điểm.

- Quản lý mạng, thường xuyên cập nhật kịp thời những thông tin của nhà trường lên trang Web.

 

- Lập danh sách học sinh giỏi để làm giấy khen.

- Theo dõi các vấn đề có liên quan đến việc khen thưởng ...

- Thu học phí học sinh, và các khoản thu hợp lệ khác .

- Chi các hoạt động trong nhà trường.

 

- Tiếp tục cho giáo viên và học sinh mượn sách giảng dạy và học tập.

- Sưu tầm tài liệu và biên soạn thư mục chuyên đề phục vụ chương trình giảng dạy và học tập của nhà trường.

- Giới thiệu sách nói về Đảng, Bác Hồ.

- Tiếp tục đôn đốc phong trào đọc sách hướng về chủ đề ngày :          

“ Sinh viên - Học sinh 9/1 ”

 

- Sơ cấp cứu ban đầu (nếu học sinh xảy ra tai nạn…), cấp thuốc

hàng ngày cho học sinh và GV. ( Nếu có )

- Kiểm tra vệ sinh hàng ngày ở các lớp học, hành lang, cầu thang và các phòng vệ sinh của giáo viên và học sinh.

- Hướng dẫn học sinh trực trường.

 

- Chuẩn bị hằng ngày nước uống cho giáo viên và học sinh.

- Thường xuyên làm vệ sinh khu WC của giáo viên và học sinh và các khu vực trong nhà trường.

- Dọn vệ sinh sạch sẽ các hành lang ở các tầng của khu hiệu bộ.

- Dọn vệ sinh hằng ngày và rửa ly tách, chuẩn bị nước uống ở các phòng làm việc của lãnh đạo.

 

- Nhắc nhở học sinh để xe đúng nơi quy định.

- Trông coi xe đạp an toàn cho học sinh khi đến trường.

 

 

CẢ TỔ

 

 

 

 

 

 

 

 

Kế toán

 

 

 

Giáo vụ - KT - CNTT

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

Văn thư + T.Quỹ

 

 

 

Thư viện

 

 

 

 

 

 

Y tế

 

 

 

 

 

Tạp vụ

 

 

 

 

 

 

Bảo vệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2022

 

- Xếp lịch họp tổ văn phòng và thực hiện công việc (Theo kế hoạch)

- Phối hợp với nhà trường có kế hoạch bảo vệ an toàn tài sản, CSVC của nhà trường trước, trong và sau tết, trực tết theo lịch.

- Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch do Hiệu trưởng giao phó.

 

- Đối chiếu dự toán tại kho bạc.

- Rút dự toán chi lương, chi thường xuyên.

- Hiệu trưởng, kế toán, thủ quỹ quyết toán tài chính.

- Đóng chứng từ tháng.

 

- Kiểm tra hồ sơ 12.         

- Thực hiện công tác bảo trì sửa chữa điện nước, kiểm tra hàng tuần về hệ thống điện - nước và hệ thống máy vi tính.

- Phụ trách phòng CNTT, các vấn đề điểm số của học sinh, nếu bị sự cố phải khắc phục kịp thời không làm ảnh hưởng đến điểm số cũng như việc sai sót kĩ thuật không đáng có xảy ra.

- Kiểm tra hệ thống âm thanh để đảm bảo cho cuộc họp, chào cờ và các hoạt động khác của nhà trường .

 

- Tổ chức quản lý văn bản, giải quyết văn bản đi, đến.

- Thường xuyên theo dõi các báo cáo, công văn đi, đến qua kênh điều hành của Sở

- Thu học phí học sinh, và các khoản thu hợp lệ khác.

 

- Tiếp tục cho giáo viên và học sinh mượn sách giảng dạy và học tập.

- Giới thiệu sách báo về chủ đề: Ngày thành lập Đảng CSVN 3/2.

 

- Hưởng ứng: Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

- Kiểm tra vệ sinh hàng ngày ở các lớp học, hành lang, cầu thang và các phòng vệ sinh của giáo viên và học sinh.

- Hướng dẫn học sinh trực trường.

 

- Thường xuyên quét dọn, làm vệ sinh ở các hành lang, khu hiệu bộ và các phòng làm việc của lãnh đạo.

- Làm vệ sinh các khu vực trong nhà trường.

- Phục vụ nước uống cho giáo viên và học sinh.

 

- Chú trọng việc bảo vệ của công trong nhà trường cả ngày lẫn đêm tránh tình trạng mất cắp trong nhà trường.

- Nhắc nhở học sinh để xe đúng nơi quy định.

- Trông coi xe đạp an toàn cho học sinh khi đến trường.

 

 

CẢ TỔ

 

 

 

 

Kế toán

 

 

 

 

Giáo vụ- KT- CNTT

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư + T.Quỹ

 

 

 

Thư viện

 

 

 

Y tế

 

 

 

Tạp vụ

 

 

 

 

Bảo vệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/2022

 

- Phối hợp tổ chức chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03.

 

- Rút dự toán chi lương, chi thường xuyên.

- Rà soát hồ sơ CB, GV, NV đủ điều kiện nâng lương đến kỳ nâng lương, làm thủ tục nâng lương cho CB, GV, NV.

 

- Làm công tác tuyển sinh ĐH - CĐ - THCN.

- Hoàn chỉnh hồ sơ thi nghề, chuẩn bị kỳ thi nghề PT vào đầu tháng 4.

- Thực hiện công tác bảo trì sửa chữa điện nước, kiểm tra hàng tuần về hệ thống điện - nước và hệ thống máy vi tính. Nếu bị sự cố phải khắc phục kịp thời để phục vụ cho việc dạy học và làm việc của nhà trường.

- Phụ trách CNTT, quản lý mạng, thường xuyên cập nhật kịp thời những thông tin của nhà trường lên trang Web.

 

- Tổ chức quản lý văn bản, giải quyết văn bản đi, đến.

- Hoàn thành tốt việc báo cáo các công văn chỉ đạo của Sở có liên quan đến nhà trường.

- Thu học phí học sinh, và các khoản thu hợp lệ khác.

 

- Tiếp tục cho giáo viên và học sinh mượn sách giảng dạy và học tập.

- Giới thiệu sách báo tạp chí về ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3.

 

- Vệ sinh, quét dọn sạch sẽ các nơi trong nhà trường.

- Chú trọng đến nước uống cho giáo viên và học sinh trong những ngày nắng nóng ....

 

- Kiểm tra vệ sinh hàng ngày ở các lớp học, hành lang, cầu thang và các phòng vệ sinh của giáo viên và học sinh.

- Hướng dẫn học sinh trực trường.

 

- Nhắc nhở học sinh để xe đúng nơi quy định.

                                    

 

CẢ TỔ

 

 

Kế toán

 

 

 

Giáo vụ- KT- CNTT

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư + T.Quỹ

 

 

 

Thư viện

 

 

 

Tạp vụ

 

 

 

Y tế

 

 

 

Bảo vệ

 

 

 

 

 

 

4/2022

 

- Cùng nhà trường tổ chức kỷ niệm ngày 30/4, 1/5 ( Nếu có )

 

- Tác nghiệp chuyên môn nghiệp vụ.

- Thường xuyên giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính cho CB, GV, NV.

 

- Thông báo học sinh nhận bằng tốt nghiệp năm trước.

- Hướng dẫn học sinh 12 ghi phiếu dự thi tốt nghiệp.

- Chuẩn bị hồ sơ để kiểm tra chéo.

- Chuẩn bị hồ sơ thi HKII.                            

- Theo dõi học sinh chuyển đến, chuyển đi, bỏ học.

- Kiểm tra hệ thống âm thanh để đảm bảo cho cuộc họp, chào cờ và các hoạt động khác của nhà trường .

- Thường xuyên bảo trì hoặc thay thế các thiết bị quạt, bóng típ lâu ngày bị hư hỏng trên các lớp học.

 

- Tổ chức quản lý văn bản, giải quyết văn bản đi, đến.

- Thu học phí học sinh, và các khoản thu hợp lệ khác.

 

- Tiếp tục cho giáo viên và học sinh mượn sách giảng dạy và học tập.

- Giới thiệu sách báo: Ngày Giải Phóng Hoàn Toàn Miền Nam thống nhất đất nước.

- Mua sách ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cho giáo viên dạy khối 12 tham khảo.

- Tổ chức học sinh đăng ký mua sách ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

 

- Kiểm tra vệ sinh hàng ngày ở các lớp học, hành lang, cầu thang và các phòng vệ sinh của giáo viên và học sinh.

 

- Làm vệ sinh ở các khu vực trong nhà trường.

- Chuẩn bị vệ sinh phòng, và nước uống cho các cuộc họp do nhà trường tổ chức.

 

- Nhắc nhở học sinh để xe đúng nơi quy định.

 

 

CẢ TỔ

 

 

Kế toán

 

 

Giáo vụ- KT- CNTT

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư + T.Quỹ

 

Thư viện

 

 

 

 

 

 

 

Y tế

 

 

Tạp vụ

 

 

 

Bảo vệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/2022

 

- Tổng kết thi đua.

- Tổng kết năm học.

- Chuẩn bị các điều kiện cho công tác tổng kết năm học.

- Chuẩn bị kiểm tra cơ sở vật chất để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học : 2020 - 2021.

- Lên kế hoạch kiểm tra cơ sở vật chất, và có kế hoạch bảo vệ tài sản, CSVC trong hè.

 

- Tham mưu cho lãnh đạo các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022.

- Đối chiếu dự toán tại kho bạc.

- Rút dự toán chi lương, chi thường xuyên.

 

- Gởi danh sách học sinh 12 cho GVCN kiểm tra lại, bổ sung và điều chỉnh sai sót.

- Chuẩn bị kiểm tra hồ sơ thi tốt nghiệp quốc gia 2021.

- Tổng hợp báo cáo chất lượng bộ môn.

- Lập báo cáo chất lượng 2 mặt.

- Chuẩn bị công tác tuyển sinh 10.

- Hoàn tất các loại hồ sơ nhà trường, hồ sơ cá nhân, hồ sơ học sinh.

- Phụ trách CNTT, hỗ trợ giáo viên nhập điểm học kỳ II và hỗ trợ kĩ thuật nếu xảy ra sự cố khi nhập điểm .

- Quản lý mạng, thường xuyên cập nhật kịp thời những thông tin của nhà trường lên trang Web.

 

- Tổ chức quản lý văn bản, giải quyết văn bản đi, đến.

- Báo cáo các vấn đề có liên quan theo yêu cầu của nhà trường...

- Thu các khoản thu có liên quan ...

- Thu, chi các khoản trong nhà trường.

 

- Thu hồi sách của GV và HS.

- Tổ chức quyên góp SGK và tặng SGK cho con TB - LS. (Nếu có)

- Báo cáo kiểm tra hoạt động của thư viện. (Nếu có)

 

- Kiểm tra vệ sinh hàng ngày ở các lớp học, hành lang, cầu thang và các phòng vệ sinh của giáo viên và học sinh.

- Sơ cấp cứu ban đầu khi học sinh đau ốm… (Nếu có)

 

- Thường xuyên làm vệ sinh khu WC của giáo viên và học sinh và các khu vực trong nhà trường.

- Dọn vệ sinh sạch sẽ các hành lang ở các tầng của khu hiệu bộ

- Dọn vệ sinh hằng ngày và rửa ly tách, chuẩn bị nước uống ở các phòng làm việc của lãnh đạo.

 

- Tăng cường giám sát an ninh trong nhà trường ở những ngày cuối năm học nhất là vấn đề mất cắp xe đạp của học sinh.

- Nhắc nhở học sinh để xe đúng nơi quy định.

- Trông coi xe đạp an toàn cho học sinh khi đến trường những ngày cuối năm học.

 

CẢ TỔ

 

 

 

 

 

 

 

Kế toán

 

 

 

 

Giáo vụ- KT- CNTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư + T.Quỹ

 

 

 

Thư viện

 

 

 

Y tế

 

 

 

Tạp vụ

 

 

 

 

 

Bảo vệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 & 7   2022

 

- Thực hiện nhiệm vụ do Hiệu trưởng đã giao cho tổ .

- Tham mưu cho lãnh đạo những công việc cần thiết cho công tác trong hè .

- Làm công tác thi tốt nghiệp quốc gia năm 2021.

- Cấp phát thẻ dự thi TN , cao đẳng, đại học … phát giấy báo trúng tuyển, cho học sinh 12 nhận hồ sơ học bạ …

- Thu nhận và kiểm tra hồ sơ tuyển sinh 10.

- Làm công tác tuyển sinh lớp 10.

- Đối chiếu dự toán tại kho bạc.

- Rút dự toán chi lương, chi thường xuyên.

- Tổ chức quản lý văn bản, giải quyết văn bản đi, đến.

- Thường xuyên cập nhật thông tin chỉ đạo của Sở để kịp thời báo cáo với lãnh đạo nhà trường .

- Bảo trì, thay thế các thiết bị hư hỏng trong dịp học sinh nghỉ hè ...

- Tiến hành kiểm kê các bộ phận thư viện, thiết bị …

- Bảo quản kho sách, tài liệu, tài sản, trang thiết bị thư viện trong hè.

- Bảo quản kho, trang thiết bị ở phòng bộ môn trong hè.

- Tổ chức vệ sinh, bảo quản chống mối mọt, hư hỏng trong hè.

 

 

CẢ TỔ

 

 

 

 

 

 

(Từng bộ phận thực hiện theo kế hoạch riêng. Nếu cần việc thì phải chịu sự điều động của nhà trường)

 

PHÊ DUYỆT CỦA NHÀ TRƯỜNG                                    TỔ TRƯỞNG VP

 

               HIỆU PHÓ CM

 

                                                                                                

 

        

 

             Tưởng Thị Thoa                                               Lê Văn Vui                        

 

 


Tin mới hơn:

Gallery ảnh

Banner liên kết

 oofficesogiaoduc

logotavico
thkn

vnedu

barner copy 

 

Thống kê

Các thành viên : 12
Nội dung : 212
Liên kết web : 19
Số lần xem bài viết : 147030
Hiện có 19 khách Trực tuyến

Danh bạ điện thoại

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Phạm Văn Thái Hiệu Trưởng 0905258429 vanthaindh@gmail.com

 

 

 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Được Kế toán 0905120509 duocnguyen060562@gmail.com
2 Lê Văn Vui Thư viện 0905756724 levanvuithuvien@gmail.com
3 Nguyễn Văn An Công nghệ thông tin 0935159829 nguyenvanan44@gmail.com
4 Trần Thị Hồng khành Văn Thư + thủ quỷ
5 Hồ Thị Tuyết Y tế học đường
6 Lê Ngọc Hiệp Thiết bị dạy học
7 Trương Thị Ánh Tạp vụ
8 Trương Đình Long Bảo vệ
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Tấn Thu TTCM 0905 341 767 tanthuhnh64@gmail.com
2 Võ Thị Cẩm Duyên GV 0905 779 800 camduyenqn1981@gmail.com
3 Đỗ Thị Hoàng Sa GV 0935 400 225 hoangsahnh@gmail.com
4 Doãn Thị Phương Trang GV 0092 483 817 doantranghnh@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Thị Quỳnh Châu PCTCĐ 0934 745 599 chauto2010@gmail.com
2 Đòan Văn Kính TTCM 0986 690 708 doanvankinh123456@gmail.com
3 Tưởng Thị Phương TPCM 0935 843 792 tuongphuong1977@gmail.com
4 Nguyễn Đình Phượng  Cát GV 0934996245 cathnh16@gmail.com
5 Nguyễn Thị Thanh Trâm GV 0914 404 199 tramtvd@gmail.com
6 Nguyễn Thị Thanh Thuỳ GV 0935031256 thuythanh855@gmail.com
7 Vũ Thị Như Lý GV 0905 432 110 vunhuly79@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Võ Chu GV 0387 890 122 vovhu1963@gmail.com
2 Trương Như Hà TPCM 0905 226 545 truongnhuha@gmail.com
3 Đòan Công Hoà TTCM 0383 608 135 doanconghoa@gmail.com
4 Nguyễn Thị Minh Hương GV 0934 803 770 mhuonghnh@gmail.com
5 Phan Tấn Hành TKHĐ 0935 635 319 tanhanh64@gmail.com
6 Nguyễn Thị Quốc Phái GV 0796 748 676 phaihnh@gmail.com
STT Họ và tên Chức vụ SĐT CN Đ/c Email
1 Nguyễn Thị TiTi GV 0791 263 4371 tytynguyenhnh@gmail.com
2 Ngô Thị Thu Hồng TTCM 0977 820 532 thuhonghnhue@gmail.com
3 Lê Thị Hoa Mận GV 0905 321 248 lethihoaman76@gmail.com
4 Phan Thị Tần GV 0977 496 476 tanvan1978@gmail.com
STT Họ và tên Chức vụ SĐT CN Đ/c Email
1 Lê Thị Liên GV 0385 360 034 lienhnh77@gmail.com
2 Nguyễn Đức Mân CTCĐ 0905 776 629 manducng@gmail.com
3  Trần Thị Thu Dung GV 0985 683 600 trandungltk@gmail.com
4 Lê Thị Vĩnh Lộc GV 0982 210 918 l.vinhloc@gmail.com
STT Họ và tên Chức vụ SĐT CN Đ/c Email
1 Bùi Thị Hảo GV 0398 014 386
2 Lê Thị Hương GV 0935 120 876 lehuonghnh@gmail.com
3 Huỳnh Minh Tâm GV 01223 068 721 tamdailoc@gmail.com
4 Phan Thị Thân TPCM 0905 739 311 thanpt.hnh@gmail.com
5 Nguyễn Hữu Cường BTĐ 0356 898 741 cuongbuato@gmail.com
6 Phan Sứ Thạnh GV 0398 014 289 suthanhly@gmail.com
7 Nguyễn Văn Tố TTCM 0988 334 447 nguyento62@gmail.com
8 Trần Thị Hồng Vi GV 0983 425 817 winnhatan@yahoo.com.vn
STT Họ và tên Chức vụ SĐT CN Đ/c Email
1 Trương Thị Thanh Lài GV 0984 432 169 thanhlaihnh@gmail.com
2 Nguyễn Văn Nghĩa GV 0976 264 858 M.nghia17@gmail.com
3 Nguyễn Thị Chính Nhân GV 0373 706 675 nguyenchinhnhan1983@gmail.com
4 Trần Xuân Quang GV 0903 515 407 tranxuanquanghnh@gmail.com
5 Tô Phú Quốc GV 0982 747 659 tophuquoc@gmail.com
6 Nguyễn Hồng Sinh TTCM 0905 234 972 nguyenhongsinh79@gmail.com
7 Văn Hạ Uyên GV 0976 424 724 vanhauyenhnh@gmail.com
8 Đặng Ngọc Hải GV 0796 585 223
9 Phạm  Thị  Kính GV 0399 353 996 kinhtoank07b@gmail.com
STT Họ và tên Chức vụ SĐT CN Đ/c Email
1 Đỗ Từ Quân GV 0793 701 484 dotuquan78@gmail.com
2 Nguyễn Văn Thừa TPCM 0973 149 376 vanthua7778@gmail.com
3 Trần Văn Trực GV 0355 410 669 nguyentram78@gmail.com
4 Phan Bá Tuệ TTCM 0378 907 661 phanbatuehnh@gmail.com
5 Huỳnh Văn Trọng GV 0982762330 huynhvantrongqna@gmail.com
6 Nguyễn Văn Vĩnh GV 0905 362 553 vingnguyen010165@gmail.com
STT Họ và tên Chức vụ SĐT CN Đ/c Email
1 Trịnh Hoàng TTCM 0983 747 129 xuyenhong@gmail.com
2 Phan Hoàng Oanh GV 0369 103 708 hoangoanh221@gmail.com
3 Nguyễn  Thị Kim Uyên TPCM 0387 921 610 kimuyen2014@gmail.com
4 Lê Thị Nguyệt GV 0367 969 903 nguyetle31@gmail.com
5 Nguyễn Thị Yến GV 0906 515 355 nguyenthiyen.dn82@gmail.com
6 Trần Đình Khoa P. HT 0906 512 936 trandinhkhoa154@gmail.com
STT Họ và tên Chức vụ SĐT CN Đ/c Email
1 Trần Tân Chinh GV 0909 640 935 trantanchinh@gmail.com
2 Huỳnh Xuân Thịnh TTCM 0935 364 480 thinhhnhdl@gmail.com
3 Nguyễn Đình  Tám GV 0914 014 448 nguyendinhtam.cntn@gmail.com
4 Lê Hữu  Đức GV 0985 006 226 ducvinavip@gmail.com
5 Nguyễn Văn  Thinh GV 0906 511 939 thinh75hnh@gmail.com