Trang chủĐiều hànhLịch công tác thángLỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM HỌC 2022-2023

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM HỌC 2022-2023

  • PDF.InEmail

SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM         TRƯỜNG THPT

HUỲNH NGỌC HUỆ

 
   

 


Số       /KH–THPTHNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

 


Đại Lộc, ngày     tháng 9 năm 2022

                                                  

 

 

 

 


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2022

I. Nội dung trọng tâm

1. Tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023;

2. Ổn định biên chế lớp học; thực hiện giảng dạy theo TKB;

3. Họp phụ huynh học sinh đầu năm học;

4. Hội nghị viên chức cấp Tổ, năm học 2022-2023;

5. Đại hội Đoàn TNCS HCM, nhiệm kỳ 2022-2023;

6. Tổ chức hoạt động trãi nghiệm, hướng nghiệp theo chủ đề;

7. Tiếp tục rà soát, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cho năm học mới; mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học;

8. Đại hội CMHS nhiệm kỳ 2022-2023;

9. Tuyên truyền, hưởng ứng tháng An toàn giao thông năm 2022.

10. Hội nghị CB-CC-VC năm học 2022-2023

II. Nội dung cụ thể

 

Tuần

Nội dung

Phụ trách/thực hiện

1

05à10/9

- Khai giảng năm học mới

- Xây dựng kế hoạch năm học 2022-2023.

- Ổn định biên chế lớp học khối 10

- Tiếp tục tu sửa, bổ sung thiết bị phục vụ giảng dạy và các hoạt động giáo dục.

- Quán triệt nội quy cho học sinh toàn trường.

- Họp PHHS đầu năm học (14h, 10/9/2022)

- Tổ chức “Vui hội trăng rằm” cho các cháu thiếu nhi (16h30, 10/9/2022).

- HĐSP

- PHT CM

- BGH

- PHTCSVC

 

- GVCN

- BGH, GVCN

 

- BCH CĐ

2

12à17/9

- Họp: BGH,CTCĐ,BTĐ: 8h15’, 12/9/2022

- Tiếp tục dạy học theo kế hoạch

- Thực hiện công tác bồi dưỡng HSG 12

- Sinh hoạt tổ chuyên môn (14h, 15/9/2022)

 

- GVBM

- GV phân công

- TTCM, GVBM

 

 

3

19à24/9

- Tuyên truyền An toàn giao thông dưới cờ (7 giờ 00, ngày 19/9/2022).

- Ổn định về nề nếp dạy và học, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn.

- Hội nghị viên chức cấp Tổ CM (22/9/2022)

- ĐH Đoàn TNCS HCM ngày 24-25/9/2022 (Dự kiến)

- Công an huyện Đại Lộc

- PHTCM

 

- Tổ CM

4

26à01/10

- Họp HĐSP (14h, 29/9/2022).

- Dạy học theo kế hoạch.

- Đại hội CMHS nhiệm kỳ 2022-2023 (Dự kiến)

- Hội Nghị CB-CC-VC (Dự kiến)

- HĐSP

- GVBM

 

 

- HĐSP

                  

Trong quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi lịch, nhà trường sẽ thông báo điều chỉnh bổ sung qua lịch công tác hàng tuần.

 

Nơi nhận:

- BGH (theo dõi, chỉ đạo);                                                                                              

- Đoàn TN, CĐ (phối hợp, thực hiện);

- Niêm yết bảng, Website trường;

- Lưu VT.          

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

  

Phạm Văn Thái

Truyền hình thanh niên

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: KỈ NIỆM 60 NĂM

Gallery ảnh

Banner liên kết

 oofficesogiaoduc

logotavico
thkn

vnedu

barner copy 

 

Thống kê

Các thành viên : 12
Nội dung : 218
Liên kết web : 19
Số lần xem bài viết : 193560
Hiện có 29 khách Trực tuyến

Danh bạ điện thoại

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Phạm Văn Thái Hiệu Trưởng 0905258429 vanthaindh@gmail.com

 

 

 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Được Kế toán 0905120509 duocnguyen060562@gmail.com
2 Lê Văn Vui Thư viện 0905756724 levanvuithuvien@gmail.com
3 Nguyễn Văn An Công nghệ thông tin 0935159829 nguyenvanan44@gmail.com
4 Trần Thị Hồng khành Văn Thư + thủ quỷ
5 Hồ Thị Tuyết Y tế học đường
6 Lê Ngọc Hiệp Thiết bị dạy học
7 Trương Thị Ánh Tạp vụ
8 Trương Đình Long Bảo vệ
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Tấn Thu TTCM 0905 341 767 tanthuhnh64@gmail.com
2 Võ Thị Cẩm Duyên GV 0905 779 800 camduyenqn1981@gmail.com
3 Đỗ Thị Hoàng Sa GV 0935 400 225 hoangsahnh@gmail.com
4 Doãn Thị Phương Trang GV 0092 483 817 doantranghnh@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Thị Quỳnh Châu PCTCĐ 0934 745 599 chauto2010@gmail.com
2 Đòan Văn Kính TTCM 0986 690 708 doanvankinh123456@gmail.com
3 Tưởng Thị Phương TPCM 0935 843 792 tuongphuong1977@gmail.com
4 Nguyễn Đình Phượng  Cát GV 0934996245 cathnh16@gmail.com
5 Nguyễn Thị Thanh Trâm GV 0914 404 199 tramtvd@gmail.com
6 Nguyễn Thị Thanh Thuỳ GV 0935031256 thuythanh855@gmail.com
7 Vũ Thị Như Lý GV 0905 432 110 vunhuly79@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Võ Chu GV 0387 890 122 vovhu1963@gmail.com
2 Trương Như Hà TPCM 0905 226 545 truongnhuha@gmail.com
3 Đòan Công Hoà TTCM 0383 608 135 doanconghoa@gmail.com
4 Nguyễn Thị Minh Hương GV 0934 803 770 mhuonghnh@gmail.com
5 Phan Tấn Hành TKHĐ 0935 635 319 tanhanh64@gmail.com
6 Nguyễn Thị Quốc Phái GV 0796 748 676 phaihnh@gmail.com
STT Họ và tên Chức vụ SĐT CN Đ/c Email
1 Nguyễn Thị TiTi GV 0791 263 4371 tytynguyenhnh@gmail.com
2 Ngô Thị Thu Hồng TTCM 0977 820 532 thuhonghnhue@gmail.com
3 Lê Thị Hoa Mận GV 0905 321 248 lethihoaman76@gmail.com
4 Phan Thị Tần GV 0977 496 476 tanvan1978@gmail.com
STT Họ và tên Chức vụ SĐT CN Đ/c Email
1 Lê Thị Liên GV 0385 360 034 lienhnh77@gmail.com
2 Nguyễn Đức Mân CTCĐ 0905 776 629 manducng@gmail.com
3  Trần Thị Thu Dung GV 0985 683 600 trandungltk@gmail.com
4 Lê Thị Vĩnh Lộc GV 0982 210 918 l.vinhloc@gmail.com
STT Họ và tên Chức vụ SĐT CN Đ/c Email
1 Bùi Thị Hảo GV 0398 014 386
2 Lê Thị Hương GV 0935 120 876 lehuonghnh@gmail.com
3 Huỳnh Minh Tâm GV 01223 068 721 tamdailoc@gmail.com
4 Phan Thị Thân TPCM 0905 739 311 thanpt.hnh@gmail.com
5 Nguyễn Hữu Cường BTĐ 0356 898 741 cuongbuato@gmail.com
6 Phan Sứ Thạnh GV 0398 014 289 suthanhly@gmail.com
7 Nguyễn Văn Tố TTCM 0988 334 447 nguyento62@gmail.com
8 Trần Thị Hồng Vi GV 0983 425 817 winnhatan@yahoo.com.vn
STT Họ và tên Chức vụ SĐT CN Đ/c Email
1 Trương Thị Thanh Lài GV 0984 432 169 thanhlaihnh@gmail.com
2 Nguyễn Văn Nghĩa GV 0976 264 858 M.nghia17@gmail.com
3 Nguyễn Thị Chính Nhân GV 0373 706 675 nguyenchinhnhan1983@gmail.com
4 Trần Xuân Quang GV 0903 515 407 tranxuanquanghnh@gmail.com
5 Tô Phú Quốc GV 0982 747 659 tophuquoc@gmail.com
6 Nguyễn Hồng Sinh TTCM 0905 234 972 nguyenhongsinh79@gmail.com
7 Văn Hạ Uyên GV 0976 424 724 vanhauyenhnh@gmail.com
8 Đặng Ngọc Hải GV 0796 585 223
9 Phạm  Thị  Kính GV 0399 353 996 kinhtoank07b@gmail.com
STT Họ và tên Chức vụ SĐT CN Đ/c Email
1 Đỗ Từ Quân GV 0793 701 484 dotuquan78@gmail.com
2 Nguyễn Văn Thừa TPCM 0973 149 376 vanthua7778@gmail.com
3 Trần Văn Trực GV 0355 410 669 nguyentram78@gmail.com
4 Phan Bá Tuệ TTCM 0378 907 661 phanbatuehnh@gmail.com
5 Huỳnh Văn Trọng GV 0982762330 huynhvantrongqna@gmail.com
6 Nguyễn Văn Vĩnh GV 0905 362 553 vingnguyen010165@gmail.com
STT Họ và tên Chức vụ SĐT CN Đ/c Email
1 Trịnh Hoàng TTCM 0983 747 129 xuyenhong@gmail.com
2 Phan Hoàng Oanh GV 0369 103 708 hoangoanh221@gmail.com
3 Nguyễn  Thị Kim Uyên TPCM 0387 921 610 kimuyen2014@gmail.com
4 Lê Thị Nguyệt GV 0367 969 903 nguyetle31@gmail.com
5 Nguyễn Thị Yến GV 0906 515 355 nguyenthiyen.dn82@gmail.com
6 Trần Đình Khoa P. HT 0906 512 936 trandinhkhoa154@gmail.com
STT Họ và tên Chức vụ SĐT CN Đ/c Email
1 Trần Tân Chinh GV 0909 640 935 trantanchinh@gmail.com
2 Huỳnh Xuân Thịnh TTCM 0935 364 480 thinhhnhdl@gmail.com
3 Nguyễn Đình  Tám GV 0914 014 448 nguyendinhtam.cntn@gmail.com
4 Lê Hữu  Đức GV 0985 006 226 ducvinavip@gmail.com
5 Nguyễn Văn  Thinh GV 0906 511 939 thinh75hnh@gmail.com